Centrum digitálnych humanitných vied,

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Adresa: Hodžova 1,  Nitra, 949 74 (miestnosť H-113)

Sekretariát: Mgr. Martina Šillerová

Telefón: +421 37 6408 459