Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe

Projekt je ukončený