Debnár, M.: Literárna publicistika (recenzistika). UKF: Nitra, 2021.
Učebnica pre študentov žurnalistiky autora Mareka Debnára s názvom Literárna publicistika (recenzistika) (UKF v Nitre, 2021) je online dostupná: stiahni text

Debnár, M., Gogora, A.: Digitálne trendy v súčasných humanitných vedách. UKF: Nitra, 2019.
Kolektívna monografia autorov Andrej Gogora a Marek Debnár s názvom Digitálne trendy v súčasných humanitných vedách (UKF v Nitre, 2019) je online dostupná: stiahni text


“Dôležitejšia je samotná zmena perspektívy…”. In: Litikon, 2019, roč. 4, č. 2, s. 98-104.
Rozhovor so zástupcami Iniciatívy za Digital Humanities na FF UKF v Nitre Marekom Debnárom a Andrejom Gogorom nájdete na tomto odkaze: čítaj viac