E-mail: mdebnar@ukf.sk

Telefón:

Kancelária: H-113

Konzultačné hodiny:

LS 2021/2022, Piatok 11:00 – 12:00
https://meet.ukf.sk/Debnar-konzultacie


Vedecko-pedagogická charakteristika

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa orientuje na interdisciplinárny výskum filozofie a etiky v oblasti digital humanities (DH). Zaoberá sa metodológiu využívania postupov a nástrojov informačných technológií (IT) v humanitných vedách, kvantitatívnou analýzou dát a využitím textových korpusov v oblastiach filozofie a etiky. Popri metodológii DH sa venuje aj konkrétnym filozoficko-etickým otázkam, akými sú identifikácia a interpretácia hodnôt pomocou nástrojov IT, či etickými problémami internetu a sociálnych sietí. V rámci odboru etika sa špecializuje na výuku dejín etického myslenia, filozofickú antropológiu a myslenie Michela Foucaulta. Pôsobí aj ako publicista a esejista, absolvoval viacero zahraničných výskumných pobytov.


Vedecko-výskumné zameranie

– metodológia digital humanities

– interdisciplinárny výskum vo filozofii, etike a literatúre

– dejiny etiky

– etika Michela Foucaulta

– filozofická antropológia


Pedagogické zameranie

– dejiny etiky

– etika, poznanie a moc

– filozofická antropológia

– etika komunikácie