Moderne o archeológií sa prednášalo v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote

posted in: Domovská stránka | 0

Pri príležitosti medzinárodného dňa archeológie (19.10.2019) sa dňa 18.10.2019 konala v priestoroch Gemersko-malohontského múzea séria prednášok venovených archeológií Gemera-Malohontu. Naša katedra dostala ponuku na zrealizovanie prednášok na tému využitia moderných počítačových metód v archeológií. Prednášky boli určené najmä školským skupinám a širokej laickej verejnosti. Verejnosť mala možnosť dozvedieť sa o najnovších archeologických výskumoch v regióne Gemer-Malohont, o ktorých prednášal archeológ múzea PhDr. Alexander Botoš. O moderných výskumných a prezentačných metódach využívaných v súčasnej archeológií prednášal Mgr. Daniel Bešina, PhD. z Katedry muzeológie. Účastníci podujatia tak mali možnosť zistiť akým spôsobom funguje fotogrametria, laserové skenovanie, letecká dokumentácia pomocou drona a ako možno ďalej využívať počítačové dáta pre účely prezentácie. Po skončení dvoch prednáškových cyklov prebehla disksia s účastníkmi. Dôležitým poznatkom z tohto podujatia bolo potrvdenie atraktívnosti archeológie a nutnosti jej ďalšieho intenzívnejšieho prezentovania. 

Text: Mgr. Daniel Bešina, PhD.