UKF v Nitre je prvou univerzitou na Slovensku, ktorá získala bezplatný prístup do SketchEngine

posted in: Domovská stránka | 0

Viacero pracovníkov Filozofickej fakulty zoskupených v Iniciatíve za Digital Humanities na FF UKF v Nitre absolvovalo v rámci projektu Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe (manažér projektu za FF: Mgr. M. Debnár, PhD.) od začiatku roka 2019 viacero workshopov a konferencií. Cieľom týchto stretnutí a rokovaní bolo okrem nadobudnutia nových zručností v rôznych oblastiach DH najmä nadviazanie relevantnej medzinárodnej spolupráce a zapojenie FF ako partnera do spolupráce na medzinárodných projektoch. Jedným z výstupov je aj bezplatný prístup do kvalitného korpusového nástroja SketchEngine (https://www.sketchengine.eu) v rámci infraštruktúry ELEXIS (https://elex.is).

SketchEngine je vynikajúci nástroj pre jazykovedcov, prekladateľov, historikov, terminológov a všetkých, ktorí sa venujú kvantitatívnym analýzam textov. ELEXIS je infraštruktúra, ktorá podporuje spoluprácu a výmenu poznatkov medzi rôznymi výskumnými komunitami v lexikografii s cieľom preklenúť priepasť medzi jazykmi s menej rozvinutými zdrojmi a tými, ktoré disponujú pokročilými zdrojmi a IT nástrojmi. UKF v Nitre je tak prvou univerzitou na Slovensku, ktorá sa pripája k tristo európskym inštitúciám, univerzitám a ústavom národných akadémií vied, ktorým bol poskytnutý bezplatný prístup do SketchEngine až do roku 2022. Po mnohých technických prekážkach vyplývajúcich z toho, že Slovensko nemá zastúpenie v EduGain, ktorý sa na prístup vyžadoval, sa nám nakoniec podarilo spustiť bezplatný prístup v špeciálnom režime. Do SketchEngine sa dá prihlásiť z univerzitného systému podľa inštrukcií uvedených na stránke: https://www.sketchengine.eu/guide/sketch-engine-login-with-elexis-from-bulgaria-and-slovakia/.

Pre záujemcov o používanie tohto nástroja plánujeme na jeseň 2019 zorganizovať aj workshop, o ktorom vás budeme včas informovať.

Mgr. Marek Debnár, PhD.

FF UKF v Nitre