Prednáška: Digital humanities – chronos a organon

posted in: Domovská stránka | 0

Pozývame Vás na našu prvú prednášku z cyklu Digital humanities#1 s názvom Digital humanities – chronos a organon (prednášajúci: Marek Debnár, PhD. a Andrej Gogora, PhD.), dňa 3.3.2021 o 10:00 online: https://meet.ukf.sk/DH01.
Nárast digitálnych archívov a pokročilých nástrojov informačných technológií v posledných desaťročiach vyvoláva teoreticko-metodologické otázky, ktoré otvárajú interdisciplinárnu diskusiu o aplikačnej stránke týchto výskumov v humanitných vedách. Dnes sa súbor týchto otázok a aktivít v medzinárodnom kontexte označuje pomenovaním „digital humanities“ (ďalej len DH) a v posledných desaťročiach nadobúda čoraz zásadnejší význam pre vnímanie a budúcnosť humanitných a spoločenských vied. Centrum digitálnych humanitných vied pri FF UKF je pracoviskom, ktorého cieľom je reagovať na tieto nové prístupy, prepájať humanitný a spoločenskovedný výskum s digitálnymi technológiami a vytvárať vedecko-výskumnú platformu pre interdisciplinárnu spoluprácu v rámci fakulty. Cieľom prednášky Digital Humanities: chronos a organon je ozrejmiť najmä poslucháčom doktorandského štúdia ako aj ďalším záujemcom, v čom spočíva jedinečnosť DH prístupov a aké sú možnosti využitia IT nástrojov v jednotlivých oblastiach humanitného výskumu.