Rokovanie a prehliadka v Miami Beach Urban Studios

posted in: Domovská stránka | 0

V rámci riešenia projektu Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe sa v dňoch 12.-15. februára 2019 dekanka Filozofickej fakulty doc. Jarmila Jurová, PhD. spolu s manažérom projektu za Filozofickú fakultu Mgr. Marekom Debnárom, PhD. zúčastnili rokovaní a prehliadky Miami Beach Urban Studios, ktoré funguje ako samostatné digital humanities pracovisko na Florida International University (FIU). Rokovanie sa uskutočnilo na pozvanie profesora Campbella McGratha a riaditeľa DH LAB profesora Johna Stuarta z FIU. Okrem cenného know-how v oblasti digital humanities sa rokovania niesli v duchu hľadania možností vzájomnej spolupráce FF UKF v Nitre a FIU v tejto oblasti.

Text: Mgr. Marek Debnár, PhD.